Om
Avnø Oasis økosamfund

LEAF

Vores ledende princip

Vi forbinder os kærligt med os selv, hinanden og naturen (miljøet) omkring os og bidrager til trivsel på jord.

Læs mere om vision, mission og strategi.

Vores hvorfor: Verden, som vi kender den, kan ikke fortsætte. I århundreder har vi forbedret livet ved at behandle symptomer og låne ressourcer fra fremtidige generationer. Vi kan ikke opretholde en så uholdbar livsstil længere. Der bliver kortere og kortere mellem de globale kriser. 

En løsning vil kun fungere, hvis folk opfatter den som en forøgelse af deres livskvalitet. Det betyder et totalt paradigmeskift. En omstilling, der involverer alle områder af livet. Gennem samskabelse kan vi sikre optimale levevilkår for os selv og fremtidige generationer.

GRØN OMSTILLING

At skabe bevidsthed om vores afhængighed af naturen, samtidig med at vi bliver en integreret del af lokalområdet og beskytter naturens begrænsede ressourcer.

SUNDHEDSOMSTILLING

At leve og spise på en måde, hvor reelle behov opfyldes, og dermed øge styrke og vitalitet for et stærkere immunsystem og reducere livsstilssygdomme.

SOCIAL OMSTILLING

At skabe bæredygtige relationer, fællesskaber, beslutningsmodeller, lederskab og bevidsthed om rang og privilegier i nye og eksisterende sociale strukturer.

ØKONOMISK OMSTILLING

Anerkendelse af alle 8 former for kapital - ikke kun penge - og støtte til skabelsen af grønne livsgrundlag og regenerative virksomheder.

KULTUREL OMSTILLING

At være i kontakt med sande livsværdier for at skabe bevidsthed om, at hverken materielle goder, penge eller magt har stor værdi, når man står over for døden.

PERSONLIG OMSTILLING

At være drevet indefra, træffe bevidste valg og tage personligt ansvar. At leve i det nye paradigme og have mod til at engagere sig i en uforudsigelig verden.

LEAF

Menneskene

Det der forener os er Avnø Oases' vision og mission. Vi har ingen tilknytning til bestemte religiøse bevægelser, men opfordrer til en personlig tilgang til spiritualitet baseret på nærvær og oprigtighed.

VISIONKEEPERS

John (USA), Kristiane (Danmark), Lena og Olha (Ukraine). Kristiane og John er stiftende medlemmer. Lena og Olha kom til i 2022.

PARTNERE

Samarbejdspartnere der har udvist et langsigtet engagement og fundet deres plads i Avnø Oasis. Kan være beboere eller eksterne støtter.

SAMSKABERE

Samskabere kan være heltids- eller deltidsbeboere eller bo eksternt. De kan inddeles i tre grupper: Partnere, explorers, frivillige og eksterne supportere.

BEBOERE

Visionkeepere, explorere og frivillige samt vores 3 børn Rada, Timur og Zoriana er beboere.

EXPLORERS

Flere mennesker er her for at undersøge, om de vil være partnere i projektet og gøre Avnø Oasis til deres fremtidige hjem.

EKSTERNE SUPPORTERE

Personer og organisationer, der støtter udviklingen af specifikke områder i Avnø Oasis.

FRIVILLIGE

Mennesker der forpligter sig til at give en hånd med i en begrænset periode/opgave. Det er muligt at være fuldtids- eller deltidsfrivillig.

LEAF

Organisationen

Det grundlæggende princip i vores organisation er, at mennesker og deres kvaliteter og ambitioner er i centrum. Roller, funktioner og projekter opstår og forsvinder i takt med, at folk kommer og går. Vi tilstræber, at alle påtager sig et ansvar i Avnø Oasis, som passer til dem.

Ledelse og organisatorisk struktur

Den allerførste beslutning, vi tog, var at anvende den sociokratiske metode til at træffe beslutninger, fordi hvert medlem værdsættes lige meget og giver hver person mulighed for primært at være engageret i områder, der interesserer dem.

Princippet er, at indflydelse kommer sammen med ansvar, tilpasning, viden og langsigtet engagement. Partnere, explorers og frivillige har naturligvis forskellige grader af indflydelse.

LEAF

Ejendommen

Ejendommen ejes af Vitalitetsfonden, og alle aktiviteter i Avnø Oasis drives gennem Vitalitetsfonden. Når vi er godt igang, er målet, at partnerne i projektet opretter en ny juridisk enhed og overtager ejerskabet af ejendommen og sætter Vitalitetsfonden fri til at investere i andre projekter.

Vores bygninger og den omkringliggende natur giver mange muligheder, da al vores jord er beskyttet og rekreativt område.

Vi har

LEAF

Værdiskabelse / regenerative virksomheder

Alle har brug for at forholde sig til penge, selvfølgelig også Avnø Oasis’ partnere. Men penge er kun én form for kapital.

I Avnø Oasis skaber vi værdi ved at udvikle aktiviteter eller projekter, producere noget eller servicere grupper og organisationer. Derved kan vi skabe økonomisk overskud uden at overforbruge jordens og havets levende ressource grundlag.

En regenerativ virksomhed kan defineres som “en virksomhed, der proaktivt vokser og kultiverer basale lagre af social, kulturel, åndelig og levende kapital ved at levere varer og tjenester på en måde, der skaber positive nettogevinster for systemet som helhed”. Regenerative projekter/virksomheder, projektcirkler og projektroller kan igangsættes af alle samarbejdspartnere.

Vi sigter mod at samarbejde med andre økoprojekter om at udvikle modeller til måling af forskellige typer kapital.

8 former for kapital
LEAF

Kultur og konfliktløsning

At leve i et fællesskab kræver personligt initiativ. At være midt i et igangværende paradigmeskift kræver radikal ansvarstagning!

Grundlæggende retningslinjer for menneskelig interaktion
 
 
LEAF

Jord, permakultur og kost

Jordforbindelse handler om at forholde sig til virkeligheden i det omgivende økosystem og samfund. Det handler om vigtigheden af mangfoldighed. Det handler om at finde en balance mellem at leve i det nye paradigme samtidig med at overholde det gamle paradigmes strukturer og love. Vi sigter mod at være realistiske og vokse organisk inden for grænserne af vores ressourcer.

Jordforbindelse handler også om at forbinde os med årstiderne og forstå naturens love og at den uendelige skiften mellem vækst og forfald regenererer alle levende systemer.

LEAF

Er du nysgerrig efter at vide mere eller besøge os?

Læs om vores kurser her.

Læs om mulighederne for at besøge os her.

Læs om mulighederne for at blive del af projektet eller frivillig her.

Læs mere dybdegående information i 7 KEYS TO AVNØ OASIS